מועד מיוחד לבחינת מתאם – יש מועד חדש

חברי הפורום | פרסום מערכת

חברי הפורום | פרסום מערכת

מידע חשוב למתמיינים לתואר שני בפסיכולוגיה.

פורום פר"ת עדכון ומידע מיום 14/01/2024:

פורום פר"ת עדכון מיום 14/01/2024
עדכון בדבר: מועד מיוחד למבחן מתאם
הודעה מאת מאל"ו:
המועד המיוחד של בחינת מתא"ם יתקיים ביום שישי 15/3/2024 בשעה 8:30 (יש להגיע לחדר הבחינה בשעה 8:00).

כל הנבחנים שנרשמו לבחינת מתא"ם 2023 (שהתקיימה ב- 29/12/2023) ולא הגיעו לבחינתם יועברו באופן אוטומטי למועד המיוחד. נבחנים שאושרו להם תנאים מותאמים למועד 2023 ייבחנו במועד המיוחד באותם תנאים שאושרו להם. אין צורך לפנות ליחידה לבחינות מותאמות לשם כך.

הבחינה תתקיים באזור הצפון, אזור המרכז, אזור ירושלים ואזור הדרום. כדי לשנות את אזור הבחינה יש להיכנס לאזור האישי.
נבחנים הרשומים למועד המיוחד ואינם מעוניינים להיבחן יכולים להעביר את הרשמתם למועד מתא"ם 2024, שיתקיים בתאריך 30.9.2024, ללא תשלום דמי טיפול, או לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה לבחינה. שימו לב, מי שיעביר את הרשמתו למועד הבא או יבטלה – לא יוכל להתחרט.

את שינוי אזור הבחינה, שינוי המועד או ביטול ההרשמה יש לבצע עד ליום רביעי 14/2/2024.

שיבוצים סופיים – הקמפוס שבו תתקיים הבחינה וכן חדר הבחינה – יישלחו בהודעת דואר אלקטרוני אישית לכל הנבחנים עד לסוף חודש פברואר, ויופיעו באזור האישי. קיום הבחינה מותנה בהנחיות פיקוד העורף ובמצב הביטחוני.

בקשות חריגות לתנאים מותאמים במועד המיוחד
היחידה לבחינות מותאמות תדון בבקשות חריגות של נבחנים שרשומים למועד המיוחד של בחינת מתא"ם במקרים הבאים:
פונים שנפגעו ישירות מאירועי מלחמת "חרבות ברזל", באופן שעלול להשפיע על תפקודם בבחינה:
פונים אלו מתבקשים לצרף לבקשתם לתנאים מותאמים מסמכים מקצועיים בהתאם לסוג הפגיעה, המתארים את השפעתה האפשרית על התפקוד בבחינה. פונים אלו יכולים לצרף גם מכתב אישי, ובו תיאור נסיבות הבקשה, פירוט הפגיעה עקב המלחמה והשפעתה האפשרית על תפקודם בבחינה. פניות שיתקבלו ייקראו בעיון רב וההחלטות בדבר תנאים מותאמים יתקבלו לפי החלטת צוות רב-מקצועי המורכב מפסיכולוגים ומומחים לבחינות בתנאים מותאמים, תוך שמירה על הוגנות ואחידות כלפי כלל הפונים.
פונים עם מגבלות רפואיות שהופיעו לאחר סגירת ההרשמה למועד המקורי (3/9/2023):
פונים אלה נדרשים לספק מסמכים מקצועיים, כמפורט בהנחיות להגשת בקשה לבחינה מותאמת.
היום האחרון שבו נוכל לקבל בקשות ומסמכים נלווים הוא 14/2/2024.

בהצלחה ענקית ☺️